д-р Анна Джуркова

Д-р Анна Джуркова е завършила Стоматологичния факултет на ВМИ-Пловдив през 1985г. Започва работа като детски стоматолог в гр. Септември, след това в гр. Белово. През 1989г. кандидатства и е приета към Детско отделение на стоматологичната поликлиника на Стоматологичния факултет на ВМИ-гр. Пловдив.

 

През 1991г. взема специалност детска стоматология. През 1997г. кандидатства и е избрана за асистент в катедрата по ортодонтия на Стоматологичния факултет към ВМИ-Пловдив. През 2001г. придобива специалност по ортодонтия.

 

През 2012г. е главен асистент в катедрата по Ортодонтия. Научните и интереси са насочени към изследване промените в меките лицеви тъкани при пациенти лекувани с или без екстракционна терапия. На тази тема има многобройни научни публикации и участия в международни форуми: Кипър, Турция, Италия, Исландия и др. Член е на Български зъболекарски съюз и Българското ортодонтско общество.