Лечение на дете на 11г. с тежко струпване, без екстракция на постоянни зъби.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: