Лечение на дете на 15г. – граничен случай без ектракция на постоянни зъби.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: