Лечение на пациент на 28г. с обратна захапка.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: