Лечение на 12г. дете с липса на зародиши на двата горни латерални резеца и валпротеза след лечението, пазеща мястото на двата резеца.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: