Лечение на 12г. дете с отклонение в захапката и ретинирани кучешки зъби.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: