Лечение на 16г. пациентка изваждане на 4 постоянни зъба.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: