Лечение на 25г. пациентка с екстаркция на два горни постоянни зъба.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: