Лечение на 28г. пациентка с ретинирани кучешки зъби и екстарция на два премолара в горна челюст.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: