Лечение на 37г. пациентка с ръбцова захапка и пародонтален проблем.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: