Начално лечение на пациентка на 9г. със струпване в горна и долна челюст.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: