Начално лечение на пациент на 10г. с голямо отстояние между горна и долна челюст.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: