Лечение на 23г. пациентка с начален пародонтарен проблем, кръстосана захапка на горен ляв латерален резец и леко струпване.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: