Класическо лечение на 12г. дете със струпване на зъбите в горна и долна челюст.

Преди лечение:

По време на лечение:

След лечение: