Станислава Ал Мохайсен

Станислава Ал МухайсенСтанислава Ал Мохайсен е завършила висшето си образавание в София и работи като дентален асистент в пракитата.